Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pytania i odpowiedzi - Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D wraz z  zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294C w Toruniu  Część I : Budynek D

Pytania i odpowiedzi z dn. 01.09.2017 r.
Pytania i odpowiedzi - Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D wraz z  zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294C w Toruniu  Część I : Budynek D

Pytania i odpowiedzi z dn. 23.08.2017 r.
Pytania i odpowiedzi - Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D wraz z  zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294C w Toruniu  Część I : Budynek D

Pytania i odpowiedzi z dn. 21.08.2017 r.