Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Osiedle Olsztyńska
ul. Kręta
ul .Armii Ludowej/ul. Okólna
ul. Gerwazego/ul. Podgórska
Osiedle Lubicz
Osiedle Solanki
Ostrzeżenie przed nieprawidłowościami podczas zawierania cesji partycypacji.

W związku z pojawiającymi się ogłoszeniami dotyczącymi ofert cesji składanych przez osoby partycypujące w kosztach budowy lokali mieszkalnych Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uprzejmie informuje, iż wstąpienie w prawa partycypantów (ze względu na ścisłe związanie umowy partycypacji z umową najmu) wymaga spełnienia w tym zakresie ustawowych warunków, których weryfikacji dokonać może wyłącznie nasza Spółka. Tym samym zasadą jest zwrot mieszkań do zasobów Toruńskiego TBS Spółka z o.o., a ewentualna cesja musi być poprzedzona zgodą Spółki. Toruńskie TBS Spółka z o.o. przestrzega więc przed zawieraniem umów cesji bez jej uprzedniej zgody.

Jednocześnie osoby, które chciałyby zamieszkać w zasobach naszej Spółki po uprzednim zawarciu umowy partycypacji proszone są o kontakt ze Spółką, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych problemów prawnych i wydatkowania tzw. odstępnego na rzecz osób się ogłaszających. Zapłata „odstępnego” nie znajduje bowiem prawnego uzasadnienia. Wynika to z faktu, iż osoby rezygnujące z mieszkania w zasobach Toruńskiego TBS Spółka z o.o. zobowiązane są do uprzedniego odnowienia lokalu, wymiany uszkodzonych elementów, a w wypadku wprowadzenia zmian do przywrócenia jego stanu pierwotnego.

rzerwa w dostawie ciepłej wody

Informujemy, że w dniu 30.07.2020 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 172A-174 w Toruniu.
Zasiedlenie budynku przy ul. Poznańskiej 294E

Informujemy, że w dniach 30.07-31.07.2020 r. odbędzie się zasiedlenie budynku przy ul. Poznańskiej 294E. Komisje będą zasiedlać mieszkania w dniu 30.07.2020 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz w dniu 31.07.2020 r. w godzinach 12:40-14:50. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 56 653 81 10.
Z uwagi na stan epidemii prosimy o stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie dystansu.


 
Całodobowe utrzymanie w ruchu i konserwacja wind w budynkach Toruńskiego TBS Sp. z o.o.  w Toruniu

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do skłądania ofert.
Termin składania ofert 13.07.2020 r. godz. 9:00 

czytaj więcej
Toruńskie TBS Sp. z o. o. w czołówce TBS-ów w Polsce

Z radością informujemy, iż zdobyliśmy 2 miesjce w ogólnopolskim rankingu TBS. 
czytaj więcej

Nabór ofert na najem garażu przy ul. 63. Pułku Piechoty 75

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert 25.06.2020 r. godz. 9:00
czytaj więcej

Opracowanie i złożenie wniosku wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej - instalacja fotowoltaiczna

Termin składania ofert 09.06.2020 r. godz. 10:30
czytaj więcej

Kompleksowe sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków, terenów zewnętrznych oraz utrzymanie terenów zielonych wokół budynków Toruńskiego TBS Sp. z o.o. i terenów przyległych zlokalizowanych w Lubiczu przy ul. Tęczowej 1, Tęczowej 2, Tęczowej 3, Tęczowej 4 i Dworcowej 11

Termin składania ofert 05.06.2020 r.
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej
Termin składania ofert 05.06.2020 r.

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Ocieplenie ścian budynku wielorodzinnego oraz naprawa balkonów w budynku mieszkalnym  przy ul.  Lubickiej 45abcd  w Toruniu
Termin składania ofert 15.06.2020 r. godz. 9:00

czytaj więcej
Konkurs ofert na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Termin składania ofert 08.06.2020. godz. 12:00

czytaj więcej
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1-6 z usługami (Budynki 1-2), garażami indywidualnymi w piwnicach (Budynki 3-6) z  zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu. Budynki 5-6Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert 22.06.2020r. godz. 8:00

czytaj więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1.474.000,00zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert 05.06.2020 r. godz. 10:00

czytaj więcej

Zmiany w deklaracjach o dochodach - najemcy zwolnieni z obowiązku składania deklaracji o dochodach


czytaj więcej

W ramach walki z zagrożeniem epidemicznym zostały wyłączone z użycia place zabaw i siłownie zewnętrzne. Prosimy mieszkańców o niekorzystanie z urządzeń i dopilnowanie dzieci.

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w naszym kraju oraz możliwymi konsekwencjami ekonomicznymi w gospodarstwach domowych naszych Najemców, Toruńskie TBS informuje, że do dnia 10.07.2020 r. nie będzie naliczać odsetek za nieterminowe wpłaty należności czynszowych, związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz nie będzie wszczynało postępowań sądowych egzekwujących należności w opłatach.
Informujemy, że wszystkie zaplanowane przeglądy zostały odwołane. O wyznaczeniu nowych dat poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
Informujemy, że wszystkie zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
Podjęcie działań minimalizująycch rozprzestrzenianie się koronawirusa

W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa informujemy, iż wszystkie spotkania z interesantami zostają dla Państwa bezpieczeństwa odwołane. 

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną. Wszystkie Państwa maile traktowane są jak oficjalne pisma.
tel. 56 653 81 10 lub ttbs@ttbs.pl 

Za utrudnienia przepraszamy.
Lokal użytkowy na OM Solanki do wynajęcia

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej
Koronawirus w Polsce

W związku z zachorowaniami na koronawirusa przedstawiamy plakat dotyczący profilaktyki. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej temu zagadnieniu.

czytaj więcej
Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej reki

Toruńskie TBS zaprasza do udziału  w negocjacjach dot. sprzedaży ciepła i nośnika ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Hubego 17 i Hubego 17a.
Negocjacje odbędą się 11.03.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

czytaj więcej

Wyszukiwarka odpadów do segregacji

Urząd Miasta Łodzi udostępnił na swojej stronie internetowej wyszukiwarkę, która ułatwia segregację odpadów. Zapraszamy do skorzystania z niej.

wyszukiwarka

Oferta najmu schodołazu


Toruńskie TBS Sp. z o. o. zachęca do zapoznania się z ofertą najmu shcodołazów.

czytaj więcej

Ankieta dot. Mieszkania Plus

Zachęcamy do wypełnienia ankiety stworzonej przez PFR Nieruchomości S.A. dotyczącej programu "Mieszkanie Plus" w Toruniu.

czytaj więcej

 Harmonogram spotkań Prezesa Zarządu z interesantami w 2020 roku
Toruńskie TBS Sp. z o. o. informuje, iż obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie.

czytaj więcej

Jesień zawitała do Toruńskiego TBS Sp. z o. o.!

Zakończono prace związane z wykonaniem muralu, który możecie Państwo oglądać na budynku przy ul. Watzenrodego 15. W budynku tym będą mieścić się mieszkania dla seniorów. Autorem projektu i wykonania muralu jest Pani Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz.

Informacja na temat realizacji rządowego programu dopłat do czynszu "Mieszkanie na Start" w Toruńskim TBS Sp. z o. o.

Informujemy, że mieszkańcy budynków przy ul. Hubego 2-2b oraz Hubego 4-4d kwalifikują się do starania się o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Prosimy zapoznać się z informacjami poniżej.

Informacja Toruńskiego TBS Sp. z o. o. na temat programu "Mieszkanie na Start"

Informacja na stronie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dopłaty do czynszu
Zmiana w publikacji przetargów powyżej 30000 euro.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Toruńskim TBS Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 17 lipca 2019 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej Market Planet, która będzie podstawowym narzędziem do prowadzenia postępowania a dla Państwa do składania ofert i brania udziału w postępowaniu. Platforma ta spełnia wszystkie wymagania prawne i gwarantuje poufność, bezpieczeństwo i przejrzystość w prowadzeniu postępowań w formie elektronicznej.
 
W przypadku wszelkich pytań możecie Państwo skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl
Wejście na platformę możliwe jest poprzez link:
 
Jednocześnie informujemy, iż nabory i postępowania nieprzekraczające progu nadal będą publikowane na naszej stronie internetowej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawiający i strony internetowej www.ttbs.pl
Zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z treścią informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych.

czytaj więcej

Z Inspektorem Ochrony Danych Toruńskiego TBS Sp. z o. o. skontaktować się można telefonicznie pod numerem 56 653 81 10 lub mailowo iod@ttbs.pl

Ankieta dot. programu Mieszkanie+

Informujemy, że w dniu 28.12.2017 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę nr 778/2017, na mocy której Toruńskie TBS Sp. z o. o. otrzyma grunt przy ul. Okólnej 12. Realizowany będzie tam program Mieszkanie+. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam sprecyzować potrzeby i uszczegółowić realizację tego przedsięwzięcia.
Ankietę można oddać w siedzibie Spółki przy ul. Watzenrodego 17 lub wysłać mailem na adres ankiety@ttbs.pl 

ANKIETA

Polub Toruńskie TBS!

Serdecznie zapraszamy do polubienia naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Znajdziecie tam Państwo wszystkie aktualności ważne dla naszych najemców, ogłoszenia o wolnych mieszkaniach a także informacje z życia osiedli.

Wystarczy kliknąć TUTAJ
oferta_mieszkaniowaj.jpg
torun_porusza_poziom.jpg
e-usugi.jpg
oldttbs2.jpg
bip.png
967960
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
211
564
2146
960658
8781
24053
967960

Twoje IP: 3.228.220.31
2020-08-13 06:16