Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1. Wymiana i legalizacja ciepłomierzy lokalowych w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób TTBS Sp. z o. o.

2. Wykonanie  5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

3. Wykonanie  5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o. o. - edycja II

 4. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż aparatów wrzutowych typu MAK w 18 suszarniach 17 budynków mieszkalnych na O/M Okólna, O/M Gerwazego-Podgórska, O/M Solanki w Toruniu

5. Nabór ofert na wymianę instalacji domofonowej na cyfrową w 21 budynkach mieszkalnych na OM Solanki w Toruniu

6. Wymiana i legalizacja ciepłomierzy lokalowych i budynkowych w budynkach mieszkalnych  stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

7. Nabór ofert na opracowanie koncepcji architektoniczo-urbanistycznej zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Pod Dębową Górą w Toruniu

8. Nabór ofert na opracowanie koncepcji architektoniczo-urbanistycznej zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Glinki II przy ul. Poznańskiej w Toruniu.

2020

1. Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

2. Nabór ofert na wymianę lamp oświetleniowych w 21 klatkach schodowych i wiatrołapach na lampy LED VOLTEA DETECTA 10W z czujką ruchu i zmierzchu w ilości 128 szt