Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2017

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D wraz z  zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294C w Toruniu    Część I : Budynek D"

Informacja z otwarcia ofert z przetargu pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D wraz z  zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294C w Toruniu    Część I : Budynek D"

 2018

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1-6 z usługami na parterze (budynki 1-2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3-6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem  terenu inwestycji  przy ul. Watzenrodego  i Hubego  w Toruniu. Część I: Budynki B1 i B2, Część II: Budynki B3 i B4, Część III: Budynki B5 i B6.”

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórskiej 14b. Cześć I: Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z montażem pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem. Część II: Dostawa pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem do budynku Podgórska 14b"

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Remont pokrycia dachowego (segmenty A,B,C,D,E,F,G,H) oraz malowanie 10 klatek schodowych wraz z wiatrołapami  w   budynku mieszkalnym  przy ul. Kręta 109/111 w Toruniu"

 2019

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Budynek mieszkalny wielorodzinny E wraz z  zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294E w Toruniu"

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana i legalizacja ciepłomierzy lokalowych i budynkowych w budynkach mieszkalnych  stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu"

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana wodomierzy na zimną wodę użytkową w 418 lokalach mieszkalnych i użytkowych na OM Solanki, będących własnością Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu, ich legalizacja lub wymiana po 5 latach oraz usługa odczytu stanu wodomierzy i rozliczania zużycia wody."

 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usługi Pogotowia technicznego i konserwacji dla budynków,  lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób  Toruńskiego TBS Sp. z o.o"

Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja kotłowni w budynkach w Chełmży. Część I: przy ul. Piotra Skargi 13. Część II: przy ul. Hallera 18"

 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja instalacji spalinowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na OM Solanki w Toruniu"

2020

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Ocieplenie ścian budynku wielorodzinnego oraz naprawa balkonów w budynku mieszkalnym  przy ul.  Lubickiej 45abcd  w Toruniu"

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów przy OM Dębowa Góra, ul. Batorego w Toruniu"

Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów przy OM Dębowa Góra, ul. Batorego w Toruniu"

Unieważnienie unieważnienia przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów przy OM Dębowa Góra, ul. Batorego w Toruniu"