Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie

SIWZ

Zakres postępowania

dokumentacja

przedmiary

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - JEDZ

Załącznik nr 3 - zakres postępowania

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5a - informacje o doświadczeniu osób wymienionych w załączniku nr 5

Załącznik nr 6 - informacje o średnim rocznym zatrudnieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6a - wykaz pracowników fizycznych

Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 8 - propozycje materiałowe

Załącznik nr 9 - wzór umowy

Załącznik nr 10 - harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dla budynków B1 i B2

Załącznik nr 10a - harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dla budynku B1  

Załącznik nr 10b - harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dla budynku B2

Załącznik nr 11 - zestawienie elementów robót - budynki B1 i B2

Załącznik nr 11a - zestawienie elementów robót - budynek B1

Załącznik nr 11b - zestawienie elementów robót - budynek B2

Załącznik nr 12 - wzór gwarancji

Załącznik nr 13 - zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 14 - lista ubezpieczycieli

Załącznik nr 15 - warunki dodatkowe

Załącznik nr 16 - oświadczenie podwykonawcy

Załącznik nr 17 - wzór oświadczenia płatności

Załącznik nr 18 - wzór raportu

 

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 20.04.2018 r.

 

Zmiana SIWZ z dnia 25.04.2018 r.

Zmiana Zakresu postępowania z dnia 25.04.2018 r.

Zmiana załącznika nr 3 - zakres postępowania z dnia 25.04.2018 r.

Zmiana załącznika nr 9 - wzór umowy z dnia 25.04.2018 r.

Zmiana załącznika nr 15 - warunki dodatkowe z dnia 25.04.2018 r.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.04.2018 r.

 

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 30.04.2018 r.

 

Zmiana SIWZ z dnia 08.05.2018 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2018 r.

 

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 09.05.2018 r.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.05.2018 r.

 

Uzupełnienie dokumentacji z dnia 16.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 19 - wykaz pracowników fizycznych

Zmiana SIWZ z dnia 16.05.2018 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.05.2018 r.

 

Zmiana SIWZ z dnia 21.05.2018 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.05.2018 r.

 

Zmiana SIWZ z dnia 25.05.2018 r.

 

Dokumentacja dla budynków 3-4 z dnia 28.05.2018 r.

 

Przedmiary dla budynków 3-4 z dnia 28.05.2018 r.

 

Załączniki do SIWZ z dnia 25.05.2018 r. - 30.05.2018 r.

 

Stała organizacja ruchu - 30.05.2018 r.

 

Koncepcja B1 - 30.05.2018 r.

Załącznik nr 15 - warunki dodatkowe - 30.05.2018 r.

 

Zmiana SIWZ z dnia 11.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.06.2018 r.

Załączniki z dnia 11.06.2018 r.

 

Zestawienie złożonych ofert

Rozstrzygnięcie ofert