Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 4 - Wykaz osób biorących udział w opracowaniu dokumentacji

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wytyczne do projektowania

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 - Struktura powierzchni mieszkalnych

Załącznik nr 9 - Oświadczenie podwykonawcy

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 12 - Oświadczenie RODO

Pytania i odpowiedzi z dnia 01.04.2020 r.

Zmiana SIWZ z dnia 01.04.2020 r.

Mapa zasadnicza

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.04.2020 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.04.2020 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.04.2020 r.

Zmiana SIWZ z dnia 15.04.2020 r.

Wzór umowy z dnia 15.04.2020 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy z dnia 15.04.2020 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.04.2020 r.

Odpowiedź na pytania 27 04 2020

Zmiana SIWZ 27 04 2020

Odpowiedzi na pytania 29 04 2020 r.

 Odpowiedzi na pytania 30.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z 07.05.2020 r.

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 02.07.2020 r.

Unieważnienie z dnia 07.07.2020 r.

Unieważnienie unieważnienia z dnia 09.07.2020 r.

Rozstrzygnięcie przetargu 22 07 2020