Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo !!!

Toruńskie TBS Sp. z o.o. informuje, że do Budżetu Partycypacyjnego Miasta Toruniu na rok 2018 został zgłoszony i przyjęty projekt o obsadzenie naszego  osiedla - Gerwazego od nr 12-22 drzewkami, krzewami, parkanami.

Prosimy o wsparcie i zagłosowanie na : RU0038

Tytuł:  Obsadzenie naszego osiedla – Gerwazego od numeru 12-22.  drzewkami, krzewami, parkanami.

Głosowanie rozpocznie się 17 czerwca i potrwa 10 dni - do 26 czerwca 2017 r. Prawo głosu mają mieszkańcy Torunia, czyli osoby posiadające centrum życiowe na terenie Torunia, które ukończyły 16 lat. Każdy może oddać głos tylko raz. Głosować będzie można za pośrednictwem strony internetowej www.budzet.torun.pl lub wypełniając kartę do głosowania. Kartę można wrzucić do urny w wyznaczonym punkcie:

 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta - Centrum, ul. Wały gen Sikorskiego 8
 • PIUM - Podgórz, ul. Poznańska 52
 • PIUM - Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126b
 • PIUM - Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38
 • PIUM - Plaza, ul. Broniewskiego 90
 • Wydział Spraw Administracyjnych, ul. Batorego 38/40
 • Wydział Ewidencji i Rejestracji, ul. Wały gen. Sikorskiego 25
 • Książnica Kopernikańska, filia nr 7 - Rudak, ul. Okólna 169

lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Torunia

 1. Wały gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

 • Specjalny mobilny punkt będzie też działał podczas pikniku z okazji Święta Miasta 24 czerwca, na Bulwarze Filadelfijskim.

Karty będą dostępne w punktach głosowania i na www.torun.pl/bp od 16 czerwca.

Toruń, dnia 29.05.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Czarlińskiego 16
Tel. - 56 653 81 10; Fax. – 56 653 81 12
Adres internetowy: www.ttbs.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza nabór ofert na najem garaży:

 • nr 6 w budynku  przy ul. Szczecińskiej 17
 • nr 7  w budynku przy ul. Szczecińskiej 17

Cena minimalna netto 100,00 zł / brutto 123,00 zł za garaż

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu.
Ofertę należy składać w sekretariacie Toruńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Czarlińskiego 16 w Toruniu.
Na opakowaniu należy umieścić napis: „Nabór ofert na najem garażu w bud. przy ul. Szczecińskiej w Toruniu"

Termin składania ofert – 07.06.2017 r.  godz. 900

Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.06.2017 r. o godz. 915 w sali konferencyjnej przy ul. Czarlińskiego 16.
Informacji w sprawie wynajęcia garażu udziela p. Małgorzata Duda tel. 56 4713202    w godz. 1000 - 1400.

REGULAMIN OFERTOWY

 1. Oferty będą klasyfikowane w następujący sposób:
 • w  pierwszej kolejności decyduje proponowana cena najmu,
 • w  przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert z tą samą ceną decydować będzie kolejność złożenia ofert w sekretariacie Toruńskiego TBS Sp. z o.o.
 1. Oferent ma prawo złożenia tylko jednej oferty na najem jednego garażu.
 2. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty osób posiadających prawa najmu  do najmu mieszkania przy ul. Szczecińskiej 15,17,19.
  4. Oferent, który wygra nabór ofert będzie zobowiązany do dokonania wpłaty kaucji w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach naboru na garaże w wysokości zadeklarowanej- jednomiesięcznej stawki czynszu przed podpisaniem umowy. Po upływie tego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z prawa do najmu garażu.

 

W związku z atakami hakerskimi Toruńskie TBS Sp. z o. o. informuje, że publikujemy nową stronę, która cały czas jest w przebudowie. Staramy się jak najszybciej uzupełnić wszystkie informacje, jednak prosimy o chwilę cierpliwości. Za utrudnienia przepraszamy.