Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Lokatorzy legitymujący się tytułem prawnym do lokalu mogą ubiegać się w urzędzie gminy o dofinansowanie wydatków na utrzymanie lokalu. Również osoby zajmujące mieszkanie bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny mogą starać się o taką pomoc z gminy.
 
Wszystkie szczegóły dotyczące zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych wraz z aktualnymi progami dochodowymi znaleźć można na stronie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie