Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W chwili obecnej nie posiadamy żadnych mieszkań z odzysku.