Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

MODERNIZACJA INSTALACJI SPALINOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI GRZEWCZEJ W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA OM. SOLANKI W TORUNIU.


KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ DOKUMENTACJĘ

Część I:

Budynki przy ul. Gardzielewskiego 6/6a, 8/8a, 10/10a, 12/12c, 14/14c, Solankowej 38/38c

Część II:

Budynki przy ul. Gardzielewskiego 2/2b, 4/4a, 16,16a, Włocławskiej 226/226c, 228/228a, 230/230b

Część III:

Budynki przy ul. Gardzielewskiego 10b/10c, 10d/10e, Włocławskiej 224/224c

Termin składania ofert 28.07.2020r. godz. 11:00

Zmiana SIWZ 17.07.2020 - pobierz

Zmiana SIWZ 21.07.2020 - pobierz

Zmiana SIWZ - załącznik 21.07.2020 - pobierz

Pytania i odpowiedzi 22 07 2020 - pobierz

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.07.2020 r.

Rozstrzygnięcie z dnia 07.08.2020 r.

 

e-Zamawiający. Nowa platforma ogłoszeniowa TTBS.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Toruńskiem TBS sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://ttbs.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej www.ttbs.pl

Toruńskie TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.12.2019r. wysłano Ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  dla zamówienia:

Nazwa zamówienia :            Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów:

                                           Część I : „OM GLINKI” Toruń ul. Poznańska 294a, 296a (działki nr 32/17,44/4 obręb 77)

                                           Część II: „OM DĘBOWA GÓRA” Toruń ul. Batorego – oznaczenie planistyczne 118.09-MW2

                                           Część III: Toruń ul. Rolnicza 5,7 (działki nr 160/1,160/36,160/37,160/39,160/42, 160/43, 151/70 obręb 33)  

Tryb postępowania :             przetarg nieograniczony

 

Nr sprawy:                           6/U/LW/2019

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy MARKETPLANET e-Zamawiający (dalej jako „Platforma Zakupowa” lub „System”) pod adresem https://ttbs.ezamawiajacy.pl .