OM Pod Dębową Górą w Toruniu

Inwestycja na OM Pod Dębową Górą/Batorego

Inwestycja na OM Pod Dębową Górą/ul. Batorego to planowany kompleks ośmiu budynków (łącznie 228 mieszkań), podzielonych na IV etapy realizacji. Z uwagi na występowanie gruntów nienośnych oraz wysoki poziom wód gruntowych część budynków będzie bez podpiwniczenia.
Planuje się mieszkania dla seniorów w dwóch budynkach wraz z pomieszczeniem wspólnego użytku (klubem seniora),
W budynkach podpiwniczonych projektuje się 56 garaży indywidualnych.
Z uwagi na wielkość osiedla i jednocześnie brak usług w okolicy, w budynku od ulicy Batorego planuje się lokale użytkowe w parterze budynku, z możliwością dowolnego podziału powierzchni.

Planowany termin realizacji 2025-2027 r.

 

OM Pod Dębową Górą plan osiedla