Menu

Zamiany

Zamiany

Najemcy mieszkający w zasobie Toruńskiego TBS Sp. z o. o. mogą wnioskować o zamianę lokalu, uzasadniając swoją prośbę (pogorszenie stanu zdrowia, zmniejszenie bądź zwiększenie osób w gospodarstwie domowym). Pisma można składać osobiście w siedzibie Spółki lub mailowo na adres ttbs@ttbs.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panią  Marzanną Wierzbowską tel. 56 653 81 18.

Kontakt