Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Osiedle Olsztyńska
ul. Kręta
ul .Armii Ludowej/ul. Okólna
ul. Gerwazego/ul. Podgórska
Osiedle Lubicz
Osiedle Solanki
Ostrzeżenie przed nieprawidłowościami podczas zawierania cesji partycypacji.

W związku z pojawiającymi się coraz częściej nieprawidłowościami, Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Toruniu uprzejmie informuje, że partycypacja w kosztach budowy lokalu nie stanowi nabycia prawa własności a jedynie daje prawo do podpisania umowy najmu przez partycypanta lub osoby przez niego wskazane. 

czytaj więcej
Nabór ofert na wymianę lamp oświetleniowych w 21 klatkach schodowych i wiatrołapach na lampy LED VOLTEA DETECTA 10W z czujką ruchu i zmierzchu w ilości 128 szt.

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert 03.06.2020 r. godz. 9:00

czytaj więcej
Nabór ofert na najem garażu przy ul. Szczecińskiej

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert 28.05.2020 r. godz. 9:00

czytaj więcej
Przegląd budynku ul. Hubego 2-2b

Toruńskie TBS SP. z o. o. informuje, że zbliża się termin przeglądu gwarancyjnego po pierwszym roku oddania budynku do użytkowania. Mając na uwadze zaistniałą sytuację z rozprzestrzenianiem  się COVID-19 informujemy, że przegląd przy udziale przedstawicieli Toruńskiego TBS Sp. z o.o. oraz Wykonawcy ograniczony będzie do części wspólnych budynku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Państwa, aby do dnia 27.05.2020r. złożyć pisemną informację (w siedzibie Spółki lub e-mail ttbs@ttbs.pl) o stanie ewentualnych usterek w mieszkaniach.

Informacja powinna zawierać: adres mieszkania, wykaz usterek bądź informację o braku usterek, numer kontaktowy do najemcy. 

Zmiany w deklaracjach o dochodach - najemcy zwolnieni z obowiązku składania deklaracji o dochodach


czytaj więcej

Nabór ofert na wymianę zaworów kulowych przy rozdzielaczach C.O. w zasobie Toruńskiego TBS Sp. z o.o. 
Toruńskie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert - 15.05.2020 r. godz. 9:00

czytaj więcej

Nabór ofert na wykonanie dokumentacji dotyczącej oceny stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego w pięciu budynkach Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

Toruńskie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert - 15.05.2020 r. godz. 10:00

czytaj więcej

Przetarg na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku

Toruńskie TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.04.2020r. wysłano Ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  dla zamówienia:

Nazwa zamówienia

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy Toruńskiego TBS Sp. z o.o. w Toruniu”.

 

Zamówienie zostało podzielone na 14 części:

 

 • Kręta 109/111
 • OM Gerwazego – Podgórska (Gerwazego 3,5,7,9,4,6,12,14,16,18,20,22 Podgórska 14b, 14c, 14d)
 • OM Okólna (Okólna 13a, 13b, 13c)
 • OM Winnica 35a,37 a-b, 39
 • Krasińskiego 38/40a
 • Lubicka 45a-b-c-d
 • Szosa Chełmińska 172a/174
 • Czarlińskiego 16-16a
 • OM Olsztyńska (Olsztyńska 110a,110b,112,112a,112b,112c)
 • OM JAR (Watzenrodego 8,8a,10,10a,13,15,15a,17, Hubego 2,4,17,17a)
 • OM Szczecińska (Szczecińska 15,17,19)
 • OM 63 Pułku Piechoty (63 Pułku Piechoty 75,75a,75b,75c,75d)
 • OM Solanki

(Gardzielewskiego1/1a,2/2b,3/3a,4/4a,5/5a,6/6a,8/8a,10/10a,10b/10c, 10d/10e,12a/b/c, 14a/b/c, 16/16a,

Solankowa 38a/b/c,40/40a,42/42a44/44a,46/46a,

Włocławska224a/b/c,226a/b/c,228/228a, 230a/230b)

 • OM Glinki (Poznańska 294F,294G,294H)

Tryb postępowania :             przetarg nieograniczony

 

Nr sprawy:                                          1/U/AR/2020

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy MARKETPLANET e-Zamawiający (dalej jako „Platforma Zakupowa” lub „System”) pod adresem https://ttbs.ezamawiajacy.pl .

 

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji projektowej - OM Dębowa Góra, ul. Batorego

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert 09.04.2020 r. godz. 11:00

czytaj więcej

W ramach walki z zagrożeniem epidemicznym zostały wyłączone z użycia place zabaw i siłownie zewnętrzne. Prosimy mieszkańców o niekorzystanie z urządzeń i dopilnowanie dzieci.

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w naszym kraju oraz możliwymi konsekwencjami ekonomicznymi w gospodarstwach domowych naszych Najemców, Toruńskie TBS informuje, że do dnia 10.07.2020 r. nie będzie naliczać odsetek za nieterminowe wpłaty należności czynszowych, związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz nie będzie wszczynało postępowań sądowych egzekwujących należności w opłatach.
Informujemy, że wszystkie zaplanowane przeglądy zostały odwołane. O wyznaczeniu nowych dat poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
Informujemy, że wszystkie zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
Podjęcie działań minimalizująycch rozprzestrzenianie się koronawirusa

W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa informujemy, iż wszystkie spotkania z interesantami zostają dla Państwa bezpieczeństwa odwołane. 

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną. Wszystkie Państwa maile traktowane są jak oficjalne pisma.
tel. 56 653 81 10 lub ttbs@ttbs.pl 

Za utrudnienia przepraszamy.
Lokal użytkowy na OM Solanki do wynajęcia

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów przy ul. Rolniczej 5, 7 w Toruniu

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert: 12.03.2020 godz. 11:00

czytaj więcej


Koronawirus w Polsce

W związku z zachorowaniami na koronawirusa przedstawiamy plakat dotyczący profilaktyki. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej temu zagadnieniu.

czytaj więcej
Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej reki

Toruńskie TBS zaprasza do udziału  w negocjacjach dot. sprzedaży ciepła i nośnika ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Hubego 17 i Hubego 17a.
Negocjacje odbędą się 11.03.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

czytaj więcej
OGŁOSZENIE
GMINY MIASTA TORUŃ
z dnia 12.02.2020 r.

 

W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH  USYTUOWANYCH  W  BUDYNKACH POŁOŻONYCH W TORUNIU PRZY          UL. HUBEGO 17, 17A STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.


czytaj więcej

Zaprojektowanie i budowa przyłącza gazowego dla budynku wielorodzinnego „B” w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294D  (dz. 47/8 obręb 77)

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składanai oert - 10.02.2020 r. godz. 10:00

czytaj więcej

Nabór wniosków na mieszkania dla seniora

W związku z ustaleniem Regulaminu w sprawie wyłaniania osób wybranych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Watzenrodego 15 oraz 15A w ramach programu „Mieszkania na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych” Zarządzeniem nr 389 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 grudnia 2019r., Gmina Miasta Toruń ogłasza
w terminie od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r.
nabór wniosków kandydatów spełniających kryteria ww. Regulaminu i chętnych do zamieszkania na terenie osiedla Jar w budynkach zlokalizowanych przy ul. Watzenrodego 15 i 15a.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami stanowi element Regulaminu.

Warunkiem przejęcia nowego lokalu będzie zawarcie nowej umowy najmu ze stawką czynszu jak dla nowych gminnych lokali mieszkalnych, tj. 7,57 zł/m².

Dokumentację należy składać w siedzibie Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia
przy ul. Legionów 220.

dokumenty do pobrania

Wyszukiwarka odpadów do segregacji

Urząd Miasta Łodzi udostępnił na swojej stronie internetowej wyszukiwarkę, która ułatwia segregację odpadów. Zapraszamy do skorzystania z niej.

wyszukiwarka

Przetarg na opracowanie koncepcji

Toruńskie TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.12.2019r. wysłano Ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  dla zamówienia:

Nazwa zamówienia :            Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów:

                                           Część I : „OM GLINKI” Toruń ul. Poznańska 294a, 296a (działki nr 32/17,44/4 obręb 77)

                                           Część II: „OM DĘBOWA GÓRA” Toruń ul. Batorego – oznaczenie planistyczne 118.09-MW2

                                           Część III: Toruń ul. Rolnicza 5,7 (działki nr 160/1,160/36,160/37,160/39,160/42, 160/43, 151/70 obręb 33)  

Tryb postępowania :             przetarg nieograniczony

 

Nr sprawy:                           6/U/LW/2019

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy MARKETPLANET e-Zamawiający (dalej jako „Platforma Zakupowa” lub „System”) pod adresem https://ttbs.ezamawiajacy.pl .

 

Oferta najmu schodołazu


Toruńskie TBS Sp. z o. o. zachęca do zapoznania się z ofertą najmu shcodołazów.

czytaj więcej

Ankieta dot. Mieszkania Plus

Zachęcamy do wypełnienia ankiety stworzonej przez PFR Nieruchomości S.A. dotyczącej programu "Mieszkanie Plus" w Toruniu.

czytaj więcej

 Harmonogram spotkań Prezesa Zarządu z interesantami w 2020 roku
Toruńskie TBS Sp. z o. o. informuje, iż obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie.

czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie najmu stelaża reklamowego


Ogłoszenie dotyczy OM przy ul. Olsztyńskiej.
Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert

czytaj więcej

Jesień zawitała do Toruńskiego TBS Sp. z o. o.!

Zakończono prace związane z wykonaniem muralu, który możecie Państwo oglądać na budynku przy ul. Watzenrodego 15. W budynku tym będą mieścić się mieszkania dla seniorów. Autorem projektu i wykonania muralu jest Pani Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz.

Zbiórka nakrętek!

Toruńskie TBS Sp. z o. o. informuje o zbiórce nakrętek. Nakrętki można zostawić w Biurze Obsługi Klienta, zostaną one przekazane na leczenie chorego Dawidka Gnat.

Monitor Rynkowy pisze o Toruńskim TBS Sp. z o. o.

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z artykułem o naszej działalności.

czytaj więcej

Nabór ofert na najem lokali użytkowych

Toruńskie TBS Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert.
Termin składania ofert: 24.09.2019 r. godz. 10:30

czytaj więcej

Informacja na temat realizacji rządowego programu dopłat do czynszu "Mieszkanie na Start" w Toruńskim TBS Sp. z o. o.

Informujemy, że mieszkańcy budynków przy ul. Hubego 2-2b oraz Hubego 4-4d kwalifikują się do starania się o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Prosimy zapoznać się z informacjami poniżej.

Informacja Toruńskiego TBS Sp. z o. o. na temat programu "Mieszkanie na Start"

Informacja na stronie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dopłaty do czynszu
Zmiana w publikacji przetargów powyżej 30000 euro.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Toruńskim TBS Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 17 lipca 2019 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej Market Planet, która będzie podstawowym narzędziem do prowadzenia postępowania a dla Państwa do składania ofert i brania udziału w postępowaniu. Platforma ta spełnia wszystkie wymagania prawne i gwarantuje poufność, bezpieczeństwo i przejrzystość w prowadzeniu postępowań w formie elektronicznej.
 
W przypadku wszelkich pytań możecie Państwo skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl
Wejście na platformę możliwe jest poprzez link:
 
Jednocześnie informujemy, iż nabory i postępowania nieprzekraczające progu nadal będą publikowane na naszej stronie internetowej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawiający i strony internetowej www.ttbs.pl
Piszą o nas!

Toruńskie TBS Sp. z o. o. z dumą ogłasza, iż zostało wyróżnione II miejscem w Ogólnopolskim Rankingu TBS.
Pojawił się również artykuł o działalności Spółki w internetowym wydaniu Fomu Biznesu.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na nasz temat!

Forum Biznesu

Strefa Biznesu

Ranking TBS

Zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z treścią informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych.

czytaj więcej

Z Inspektorem Ochrony Danych Toruńskiego TBS Sp. z o. o. skontaktować się można telefonicznie pod numerem 56 653 81 10 lub mailowo iod@ttbs.pl

Ankieta dot. programu Mieszkanie+

Informujemy, że w dniu 28.12.2017 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę nr 778/2017, na mocy której Toruńskie TBS Sp. z o. o. otrzyma grunt przy ul. Okólnej 12. Realizowany będzie tam program Mieszkanie+. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam sprecyzować potrzeby i uszczegółowić realizację tego przedsięwzięcia.
Ankietę można oddać w siedzibie Spółki przy ul. Watzenrodego 17 lub wysłać mailem na adres ankiety@ttbs.pl 

ANKIETA

Polub Toruńskie TBS!

Serdecznie zapraszamy do polubienia naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Znajdziecie tam Państwo wszystkie aktualności ważne dla naszych najemców, ogłoszenia o wolnych mieszkaniach a także informacje z życia osiedli.

Wystarczy kliknąć TUTAJ
oferta_mieszkaniowaj.jpg
torun_porusza_poziom.jpg
e-usugi.jpg
oldttbs2.jpg
bip.png
906293
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
986
961
7387
893097
21013
23964
906293

Twoje IP: 18.204.227.117
2020-05-24 23:30