Aktualności

 • 18.11.2021 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej Drzewieckiego 2/Mohna 67-67d w Toruniu

 • 18.11.2021 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Toruniu pozostających w zasobie Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

 • 15.06.2022 - Zapraszamy na Dni Torunia

  Sześć dni wypełnionych muzyką, śpiewem i zabawą – tak zapowiadają się Dni Torunia, które tradycyjnie świętujemy w czerwcu. Tegoroczne imieniny naszego miasta będą wyjątkowe, bo zbiegają się z obchodami 100-lecia powstania Akademii Marynarki Wojennej.

 • 09.06.2022 - Pismo Prezes Zarządu dot. podwyżek czynszu

  Szanowni Państwo,

  W związku z ostatnimi wydarzeniami informujemy, iż Toruńskie TBS Sp. z o. o. nie było inicjatorem spotkania w dniu 08.06.2022 r. przy budynku ul. Watzenrodego 13 z przedstawicielami kancelarii prawnej.

  Informujemy, że w zasobie Toruńskiego TBS są budynki, które były finansowane w różny sposób, w związku z tym obecna sytuacja różnie wpływa na wzrost stawek czynszu, który obejmie wszystkich najemców. Zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i umową spółki, przychody z tytułu czynszu powinny być ustalone w takiej wysokości, aby pokrywały koszty związane z utrzymaniem nieruchomości    i spłatą zobowiązań kredytowych związanych z realizacją tych budynków. Główną przyczyną wysokich podwyżek czynszu w zasobach Toruńskiego TBS jest spłata zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego i w niewielkim stopniu wzrost kosztów eksploatacji.

  Mieszkania w budynkach, gdzie jest ustalony czynsz w wysokości jak dla zasobu komunalnego, były budowane głównie z dotacji z Funduszu Dopłat, będą objęte podwyżką w wysokości jedynie ok. 8%. Jest to podyktowane tym, że decyzja o podwyżkach w tym zasobie była podejmowana na początku kwietnia przed drastycznym wzrostem inflacji i stóp procentowych. Kolejna podwyżka może nastąpić po upływie 6 miesięcy.

  W zasobie wybudowanym z przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (mieszkania wybudowane do 2012 roku) podwyżka czynszu wyniesie ok. 14,5%. Wysokość spłat związanych z tymi kredytami jest uzależniona od wzrostu wskaźnika produkcji budowlano - montażowej, który mimo wahań WIBOR-u w ostatnich latach stale wzrastał.

  Budynki oddane do użytku po roku 2012 (nie dotyczy mieszkań na osiedlu Glinki i przy ul. 63 Pułku Piechoty) zostały wybudowane przy udziale kredytów i obligacji, gdzie spłata jest uzależniona od wysokości wskaźnika WIBOR 3M. Dla tych budynków niestety podwyżki czynszu są najwyższe i wynoszą ok. 37%. Z uwagi na to, że kredyty te nie były elementem polityki mieszkaniowej państwa, mieszkania te można wykupić na własność po 5 latach od podpisania umowy najmu. Większość mieszkań zlokalizowana na osiedlu JAR, gdzie czynsze są najwyższe. Mieszkania mają przynależne miejsce w hali garażowej, w związku z tym koszt utrzymania tej hali wliczony jest w stawkę czynszu. W budynkach są także windy, których eksploatacja również wpływa na koszty eksploatacji. Budynki oddawane do użytku od 2019 r objęte są dopłatami do czynszu, co wpływa istotnie na jego obniżenie, średnio o 5,36 zł/m2.

  Zgodnie z ustawą i umową Spółki, czynsz w Toruńskim TBS nie może przekraczać 4% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie od 25 marca 2022 r wskaźnik ten wynosi dla Gminy Miasta Toruń 5 885,30 zł, co oznacza maksymalną wysokość czynszu, jaka może być ustalona w zasobie Spółki, w wysokości 19,61 zł. Na żadnej nieruchomości nie przekraczamy tej wartości.

  Proces ustalania wysokości stawek czynszu w Toruńskim TBS jest dokładnie monitorowany zarówno przez Radę Nadzorczą jak i właściciela Spółki Gminę Miasta Toruń.

  Organy Spółki dokładają wszelkich starań, aby podwyżki były jak mniej dotkliwe dla najemców.

  Ostrzegamy Państwa przed podejmowaniem pochopnych działań, które w naszej ocenie nie przyniosą oczekiwanych skutków. Wszelkich informacji na temat podwyżek można uzyskać w siedzibie Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

   

  Prezes Zarządu

  Beata Żółtowska /-/

 • 08.06.2022 - Jubileusz 25-lecia Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

  W tym roku ćwierćwiecze działalności obchodzi nasza Spółka, Toruńskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jubileuszowe spotkanie z tej okazji odbyło się 1 czerwca 2022 r.

Informacje ogólne