Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przełożenie opasek 3  budynków  mieszkalnych ma OM/ Solanki w Toruniu 
Termin składania ofert: 01.09.2020 r. godz. 10:00

 

„Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).”

Termin składania ofert: 08.05.2020r. godz. 10:30

pobierz dokumentację

30 04 2020 odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie przetargu

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej reki

Toruńskie TBS zaprasza do udziału  w negocjacjach dot. sprzedaży ciepła i nośnika ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Hubego 17 i Hubego 17a.
Negocjacje odbędą się 11.03.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

czytaj więcej