Cesja - ważne informacje

Informacja nt. cesji

Informujemy, iż zgoda na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o partycypację w formie cesji będzie wydawana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.