Przetargi powyżej progu Pzp

Przetargi powyżej 130.000 zł

Informujemy, że w Toruńskim TBS Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej Market Planet.

W przypadku wszelkich pytań możecie Państwo skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl

Wejście na platformę możliwe jest poprzez link:

https://ttbs.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzimy postępowania

  • dot. Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 C i I w Toruniu Część I : Budynek A Część II : Budynek C
  • Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy Toruńskiego TBS sp. z o.o. 
  • Dostawa i montaż instalacji mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Toruńskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu