Inwestycje planowane

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Witek, tel. 56 653 81 10.

 

Ankiety na planowane inwestycje dostępne są w zakładce Przyszłe inwestycje