Menu

Oferta

Zasady najmu

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Umowy Spółki obowiązkiem najemcy lokalu w TTBS jest wniesienie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu, kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności czynszu miesięcznego za dany lokal obliczonej według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. Na kaucję zabezpieczającą można wykorzystać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii - Dz.U. Nr 57 z 1996 r. poz. 259 z późn. zm.).

Kontakt