Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Lokatorzy legitymujący się tytułem prawnym do lokalu mogą ubiegać się w urzędzie gminy o dofinansowanie wydatków na utrzymanie lokalu. Również osoby zajmujące mieszkanie bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny mogą starać się o taką pomoc z gminy, tzw. dodatki mieszkaniowe.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:
1) posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (tj. umowa najmu, podnajmu, umowa użyczenia, akt własności, spółdzielcze prawo do lokalu, wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego),
2) spełniać kryterium dochodowe, które wynosi brutto 2.189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) oraz 1.564 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
3) spełniać normy powierzchni użytkowej - 45,5m2 przy gospodarstwie jednoosobowym, 52m2 przy gospodarstwie dwuosobowym, 58,5m2 przy gospodarstwie trzyosobowym, 71,5 m2 przy gospodarstwie czteroosobowym. 

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych wraz z aktualnymi progami dochodowymi znaleźć można na stronie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w zakładce Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy.

 

Możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy wstecz

W związku z epidemią Covid-19 od dnia 05.01.2021 r. istnieje możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną,a okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w powodu COVID-19.

czytaj więcej