Menu

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Lokatorzy legitymujący się tytułem prawnym do lokalu mogą ubiegać się w urzędzie gminy o dofinansowanie wydatków na utrzymanie lokalu. Również osoby zajmujące mieszkanie bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny mogą starać się o taką pomoc z gminy, tzw. dodatki mieszkaniowe.
 

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych wraz z aktualnymi progami dochodowymi znaleźć można na stronie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Dopłaty do czynszu

 

Dopłaty do czynszu to pomoc skierowana dla najemców najnowszych budynków. O pomoc finansową mogą ubiegać się mieszkańców u. Hubego 4-4d, Hubego 2-2b, Hubego 17, Hubego 17a.


Wszystkie szczegóły dotyczące zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych wraz z aktualnymi progami dochodowymi znaleźć można na stronie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Kontakt