Jak zostać najemcą Toruńskiego TBS?

Warunkiem uzyskania mieszkania na wynajem w Toruńskim TBS Sp. z o.o., należy spełniać następujące warunki:
1/posiadać stałe źródło dochodów (progi dochodowe)
2/ nie posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Torunia i okolic.
3/ wpłacić partycypację wynoszącą maksymalnie 30% wartości mieszkania (jeśli jest wymagana),
4/ wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 6-krotności bądź 12-krotności czynszu, w zależności od formy najmu.
Czym jest partycypacja?
Partycypacja jest pokryciem części kosztów związanych z wybudowaniem danego lokalu. Wynosi ona zazwyczaj od 20% do 30 % kosztu budowy lokalu, w zależności od struktury finansowania danego budynku. Wpłata partycypacji ma zazwyczaj miejsce w trakcie realizacji inwestycji i pozwala, po jej zakończeniu, wynająć mieszkanie na zasadach niekomercyjnych. Maksymalna stawka czynszu nie może przekraczać 5% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej lokalu dla danej lokalizacji inwestycji, co oznacza, że czynsze w Toruńskim TBS Sp. z o. o. są nawet o 50% niższe niż najem na rynku komercyjnym.
Partycypacja wpłacana jest po podpisaniu umowy o partycypację, na konkretne mieszkanie. 
W przypadku rozwiązania umowy o partycypację wpłacone środki są zwracane zgodnie z zapisami umowy, pod warunkiem opróżnienia i oddania lokalu do dyspozycji Toruńskiego TBS.
Czym jest kaucja zabezpieczająca?
Kaucję zabezpieczającą najemca wpłaca bezpośrednio przed podpisaniem umowy o najem, przed zasiedleniem lokalu. Wynosi ona 6-krotność czynszu przy nowych inwestycjach, objętych dopłatami do czynszu, bądź przy zawieraniu umów o najem instytucjonalny. W przypadku pozostałych umów, zawieranych na czas nieokreślony, kaucja ta wynosi 12-krtoność czynszu.
W przypadku rozwiązania umowy, opróżnienia i zdania lokalu na warunkach określonych w umowie, kaucja jest rozliczana i zwracana najemcy.
Czym jest najem instytucjonalny?
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, najem instytucjonalny to nowa forma najmu na czas określony. W Toruńskim TBS Sp. z o. o. umowy najmu instytucjonalnego zawierane są zazwyczaj na czas kredytowania budynku, czyli maksymalnie do 25 lat, z możliwością przedłużenia. Przyszły najemca do umowy zobowiązany jest dołączyć akt notarialny, w którym zrzeka się prawa do lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego, w przypadku, gdy zadłużałby lokal.