Polityka Prywatności

Polityka prywatności

I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych jest Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 Inspektorem Ochrony Danych jest:
Aleksandra Filar
iod@ttbs.pl
II. Gromadzenie danych
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika możemy przechowywać zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
- publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
- nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
- nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
- czasu nadejścia zapytania;
- pierwszego wiersza żądania http;
- kodu odpowiedzi http;
- liczby wysłanych przez serwer danych;
- adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
- informacji o przeglądarce Użytkownika;
- informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.
Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
- zarządzania Serwisem;
- stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

III. Przetwarzanie danych osobowych
Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.
Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. 
Prawa Użytkownika
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
- dostępu do danych;
- sprostowania danych;
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 IV. Wykorzystanie plików Cookies
Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
- ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
- późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
- „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
- „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
- „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
- „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
- „własne” - zamieszczane przez Serwis;
- „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Microsoft Edge
- w przeglądarce Mozilla Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.