Historia Spółki

Historia Spółki

12.09.1996 r. – podjęcie uchwały Rady Miasta Torunia nr 362/1996 w sprawie utworzenia Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa               Społecznego Sp. z o. o.

07.04.1997 r. - akt notarialny potwierdzający założenie Toruńskiego TBS Sp. z o.o.
27.06.1997 r. - wpisanie Spółki do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Rejonowy

1999 r. – oddanie budynku przy ul. Krętej 109/111 - 78 mieszkań

2000 r. - oddanie budynków przy ul. Winnica 35A - 9 mieszkań,  przy ul. Winnica 37/37B - 18 mieszkań, przy ul. Winnica 39 - 9 mieszkań,  przy ul. Szosa Chełmińska 172A/174 - 31 mieszkań, przy ul. Ks. Piotra Skargi 13A/13B w Chełmży - 28 mieszkań

2001 r. - oddanie budynku przy ul. Czarlińskiego 16 - 16 mieszkań

2002 r. – oddanie budynków przy ul. Solankowej 38 - 27 mieszkań, przy ul. Solankowej 40 - 15 mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 1 -   15  mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 3 - 15 mieszkań,  przy ul. Gardzielewskiego 5 - 15 mieszkań, przy ul. Solankowej 42 - 15   mieszkań, 13. przy ul. Solankowej 44 - 15 mieszkań, przy ul. Solankowej 46 - 15 mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 6 - 12 mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 8 - 12 mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 10 - 12 mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 12 - 27 mieszkań, przy ul. Hallera 18A/18B w Chełmży - 36 mieszkań,

2003 r. – oddanie budynków przy ul. Gardzielewskiego 14 - 27 mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 16 - 15 mieszkań, przy ul. Włocławskiej 226 - 27 mieszkań, przy ul. Włocławskiej 228 - 12 mieszkań, przy ul. Włocławskiej 230 - 18 mieszkań, przy ul.  Gardzielewskiego 2 - 24 mieszkania,  przy ul. Gardzielewskiego 4 - 16 mieszkań, 

2004 r. – oddanie budynku przy ul. Włocławskiej 224 - 42 mieszkania,

2005 r. – oddanie budynków przy ul. Krasińskiego 38/40 - 28 mieszkań, przy ul. Tęczowej 4 w Lubiczu - 28 mieszkań, przy ul. Tęczowej 2 w Lubiczu - 26 mieszkań, przy ul. Tęczowej 3 w Lubiczu - 46 mieszkań,

2006 r. – oddanie budynków przy ul. Olsztyńskiej 110b - 40 mieszkań, przy ul. Gardzielewskiego 10 b i c - 15 mieszkań, przy ul.   Gardzielewskiego 10 d i e - 15 mieszkań,

2007 r. – oddanie budynków przy ul. Olsztyńskiej 112c - 32 mieszkania, przy ul. Olsztyńskiej 112b - 24 mieszkania, przy ul. Olsztyńskiej  112a - 24 mieszkania,

2008 r. – oddanie budynku przy ul. Olsztyńskiej 110a - 40 mieszkań,

2010 r. – oddanie budynków przy ul. Gerwazego 4 - 24 mieszkania, przy ul. Gerwazego 6 - 18 mieszkań, przy ul. Gerwazego 12 - 12  mieszkań, przy ul. Gerwazego 14 - 12 mieszkań, przy ul. Gerwazego 16 - 12 mieszkań, przy ul. Gerwazego 18 - 12 mieszkań, przy ul. Gerwazego 20 - 12 mieszkań, przy ul. Gerwazego 22 - 12 mieszkań,

2012 r. – oddanie budynków przy ul. Gerwazego 3 - 12 mieszkań, przy ul. Gerwazego 5 - 12 mieszkań, przy ul. Gerwazego 7 - 12 mieszkań, przy ul. Gerwazego 9 - 12 mieszkań, przy ul. Podgórskiej 14d - 12 mieszkań, przy ul. Okólnej 13 - 18 mieszkań, przy ul.          Okólnej 13A - 24 mieszkania, przy ul. Okólnej 13B - 18 mieszkań, przy ul. Olsztyńskiej 112 - 24 mieszkania,

2013 r. – oddanie budynku przy ul. Hallera 4 w Chełmży - 22 mieszkania,

2014 r. – oddanie budynków przy ul. Szczecińskiej 15 - 21 mieszkań, przy ul. Szczecińskiej 17 - 30 mieszkań, przy ul. Szczecińskiej 19 - 27 mieszkań, przy ul. Armii Ludowej 75C - 24 mieszkań, przy ul. Armii Ludowej 75D - 24 mieszkań,

2015 r. – oddanie budynków przy ul. Watzenrodego 10 - 28 mieszkań, przy ul. Watzenrodego 10a - 28 mieszkań, przy ul. Watzenrodego 13 - 34 mieszkania, przy ul, Armii Ludowej 75 - 21 mieszkań,  przy ul, Armii Ludowej 75A - 15 mieszkań, przy ul, Armii Ludowej 75B - 21 mieszkań, 

2016 r. – oddanie budynków przy ul. Watzenrodego 8 - 28 mieszkań, przy ul. Watzenrodego 8a - 28 mieszkań, przy ul. Podgórskiej 14c - 9 mieszkań, 

2017 r. -oddanie budynków  przy ul. Watzenrodego 17 - 62 mieszkania, przy ul. Poznańskiej 294G - 72 mieszkania,

2018 r. – oddanie budynków przy ul. Poznańskiej 294F - 36 mieszkań, przy ul. Hubego 4-4d - 68 mieszkań,

2019 r. - oddanie budynków przy ul. Poznańskiej 294H - 69 mieszkań, przy ul. Hubego 2-2b - 40 mieszkań, przy ul. Watzenrodego 15, 15a – 48 mieszkań,

2020 r. – oddanie budynków przy ul. Hubego 17, 17a – 63 mieszkań, przy ul. Poznańskiej 294E – 72 mieszkania,

2021 r. – oddanie budynku przy ul. Poznańskiej 294D – 75 mieszkań