Działalność

Działalność Spółki

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. buduje budynki wielorodzinne z mieszkaniami komunalnymi oraz z partycypacją osób fizycznych i prawnych. Oferta mieszkaniowa jest skierowana do różnych grup społecznych zarówno do seniorów, jak i osób młodszych oraz rodzin z dziećmi. W 2020 roku Spółka otrzymała nagrodę „Inwestycja Roku” za budynki z mieszkaniami dla seniorów i pomieszczeniami wspólnego użytku na parterze. Spółka znalazła się również w rankingu „Diamenty Forbesa 2021” wśród najszybciej rozwijających się firm. Tegorocznym sukcesem Toruńskiego TBS jest również utrzymanie pozycji wicelidera w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego, organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki”.

 Z szerokimi planami inwestycyjnymi

 W zasobie Toruńskiego TBS znajduje się obecnie 87 budynków  z  2109 mieszkaniami zlokalizowanymi na terenie Torunia, a także Lubicza Dolnego i Chełmży. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2021 roku planowane są kolejne inwestycje. – Aktualnie realizujemy dwa budynki z 48 mieszkaniami dedykowanymi seniorom  – informuje Beata Żółtowska Prezes Zarządu Toruńskiego TBS Sp. z o. o. – Jeszcze w tym miesiącu przekażemy najemcom kolejnych 75 mieszkań komunalnych w budynku na Osiedlu Mieszkaniowym Glinki. Przygotowujemy także kolejne inwestycje – mamy już dokumentacje na 6 lokalizacji obejmujących 1320 mieszkań, 90 garaży i lokale użytkowe. Aktualnie trwa przetarg na dwa ostatnie budynki zamykające etap I budowy osiedla Glinki. Zaprojektowano mieszkania dwu i trzy pokojowe o pow. od 38 do 57 m2.

Nowe inwestycje

Gotowa jest już dokumentacja na kolejne tereny inwestycyjne: obejmuje ona kompleks 7 budynków w ramach budowy II etapu Osiedla Mieszkaniowego Glinki, gdzie planuje się wybudować 542 mieszkania, 80 garaży, oraz lokale użytkowe w trzech budynkach. Inwestycja na nowoprojektowanym Osiedlu Mieszkaniowym Pod Dębową Górą (kompleks 8 budynków z 228 mieszkaniami, 56 garażami i lokalami użytkowymi w dwóch budynkach). Dwa budynki przy ul. Rolniczej 5 i 7 z 72 mieszkaniami i 23 garażami. Budynek w Lubiczu Dolnym z 12 mieszkaniami i 4 garażami dwustanowiskowymi. Łącznie w ramach nowych inwestycji przybędzie ok. 1 000 mieszkań.

Program Aktywny senior.

Od 2017 roku Spółka realizuje program budowy mieszkań samodzielnych dla seniorów. W budynkach oprócz mieszkań na parterach budynków planowane są pomieszczenia wspólnego użytkowania przeznaczone na klub seniora, dzienny dom pobytu, pomieszczenia dla pracowników MOPR-u wspierających seniorów. Mieszkania są o pow. do 48 m2, a ich rozkład mieszkań oraz wymiary klatek schodowych są specjalnie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windy usytuowane w każdej klatce schodowej umożliwiają poruszanie się tych osób we wszystkich częściach budynku. Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska. W budynkach znajdują się także pomieszczenia na rowery i suszarnie. W pobliżu zawsze znajduje się sklep ogólnospożywczy i inne lokale użytkowe z usługami potrzebnymi do codziennego funkcjonowania, oraz  tereny leśne, lub parkowe atrakcyjnie zagospodarowane przez miasto. Spółka planuje wybudowanie kompleksów mieszkań dla seniorów w trzech lokalizacjach.

Najem z możliwością wykupu

 Od 2013 roku Toruński TBS realizował budowę mieszkań na najem z możliwością ich wykupu. Oferta była skierowana do osób średniozamożnych, które nie są w stanie zaciągać kredytu długoterminowego na mieszkanie własnościowe. Mieszkanie najemca może wykupić po 5 latach od podpisania umowy najmu. Budynki objęte są dopłatami do czynszu w ramach rządowego programu „ mieszkanie na start”. W ramach tego programu wybudowano 481 mieszkań.

Mieszkania komunalne dla Gminy Miasta Toruń

Od 2014 roku realizowana jest budowa mieszkań komunalnych dla Gminy Miasta Toruń z udziałem dofinansowania z Funduszu Dopłat w wysokości 40% - 45% kosztu budowy. Lokale te przeznaczone są dla najemców mieszkań z zasobu komunalnego regularnie opłacających czynsz, oraz dla osób o niskich dochodach starających się o mieszkanie w gminie, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w celu poprawy warunków mieszkaniowych lub dostosowania do ich potrzeb. W nowo budowanych budynkach nie ma barier architektonicznych i są zamontowane windy. Istnieje także możliwość dostosowania rozkładu mieszkania do potrzeb osoby na wózku. W planach jest realizacja mieszkań o większej liczbie pokoi, z myślą o rodzinach z dziećmi. W tym systemie wybudowano 402 mieszkania. W planach jest realizacja kolejnych podobnych inwestycji z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 80% kosztu budowy.

Mieszkania z partycypacją osób fizycznych w ramach z wykorzystaniem aktualnych możliwości wsparcia z budżetu państwa.

Od 2020 Toruński TBS realizuje budowę mieszkań z wykorzystaniem „finansowania zwrotnego”, czyli preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wystąpiliśmy do Funduszu Dopłat o dofinansowanie inwestycji w postaci grantu w wysokości 35% kosztu budowy, w planach jest także wystąpienie do KZN o wsparcie finansowe do tej inwestycji. Mieszkania w tych budynkach są objęte programem mieszkania na start tj. dofinansowaniem do czynszu dla przyszłych najemców tych mieszkań. W planach jest budowa kolejnych takich mieszkań w różnych lokalizacjach.

Współpraca z Gminą Miasta Toruń

Spółka współpracuje z przedstawicielami Urzędu Miasta Torunia, realizując politykę mieszkaniową Gminy Miasta Toruń. Atutem realizowanych przez nas osiedli jest duża liczba miejsc postojowych dla mieszkańców, wydzielone miejsca zabaw dla dzieci, projektowane są lokale użytkowe z przeznaczeniem pod usługi dla mieszkańców, na osiedlach urządzane są administracje osiedli. Staramy się, aby na naszych osiedlach było dużo zieleni, sadzone są drzewa i krzewy, urządzane są miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Często zagospodarowane tereny zielone wpisują się istniejące otoczenie lasu. Budowane przez Spółkę budynki są wyposażone w windy, budowane są hale garażowe z miejscami postojowymi dla wszystkich najemców mieszkań lub garaże indywidualne, dla każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska, w budynkach znajdują się także pomieszczenia wspólne, takie jak wózkownie w każdej klatce schodowej i suszarnie, z których mieszkańcy chętnie korzystają.

Z instalacjami fotowoltaicznymi

 Jednym z priorytetów działalności Toruńskiego TBS, jest realizacja inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego. W 2020 roku Spółka skorzystała z możliwości zwrotu części poniesionych nakładów na termomodernizację budynku  przy ul. Lubickiej 45 a-d, poprzez sprzedaż świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Wyróżnikiem proekologicznego nastawienia Toruńskiego TBS są też rozwiązania przyjazne dla środowiska, np. wymiana pieców dwufunkcyjnych na nowoczesne kotły grzewcze, emitujące mniejszą ilość dwutlenku węgla do atmosfery. Tam gdzie jest to możliwe, przyłączanie budynków do sieci miejskiej likwidowane są kotłownie gazowe.  W 2018 roku uzyskaliśmy dotację z programu KAWKA na wymianę ogrzewania przy ul. Podgórskiej 14b, gdzie zlikwidowano piece kaflowe zastępując je nowoczesnymi piecami akumulacyjnymi.

Złożyliśmy również wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej na Osiedlach Mieszkaniowych Glinki i Jar oraz na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Drzewieckiego 2/Mohna 67 – dodaje Prezes B. Żółtowska.

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego angażuje się w działania związane ze społecznością lokalną wspierając lokalne inicjatywy, takie jak np. festyny osiedlowe, wsparcie studenckiego czasopisma czy drużyny hokeja na trawie. Bierze też udział w inicjatywach organizowanych przez miasto Toruń. TTBS dba o bieżącą promocję swoich działań: każde zasiedlenie budynku jest opisywane w mediach lokalnych.

Wśród „Diamentów Forbesa”

Toruńskie TBS może pochwalić się miejscem na liście „Diamentów Forbesa 2021”, prezentującej najszybciej rozwijające się polskie firmy. W 2020 roku Spółka otrzymała tytuł „Inwestycja Roku” za budynki dla seniorów, zaś w 2019 roku tytuł „Fair Play” stanowiący potwierdzenie rzetelności i uczciwości w kontaktach z klientem. Rok wcześniej Toruńskie TBS zostało wyróżnione prestiżowym Diamentem za całokształt swojej działalności, w konkursie European Quality Certificate. Z kolei uhonorowaniem działań związanych z gospodarowaniem powierzonymi zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego poziomu zarządzania w zakresie profesjonalizmu, jakości, bezpieczeństwa i wiarygodności gospodarczej, był przyznany w 2015 roku tytuł Lidera Zarządzania Nieruchomościami. Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez TTBS zostało również docenione w największym ogólnopolskim konkursie „Jakość Roku” organizowanym przez Fundację Qualitas. W jego dwóch kolejnych edycjach (2013 i 2014 r.), Spółka została wyróżniona tytułem „Jakość Roku” w kategorii usługa, za budowę mieszkań na zasadach najmu.