Najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, najem instytucjonalny to nowa forma najmu na czas określony. W Toruńskim TBS Sp. z o. o. umowy najmu instytucjonalnego zawierane są zazwyczaj na czas kredytowania budynku, czyli maksymalnie do 25 lat, z możliwością przedłużenia. Przyszły najemca do umowy zobowiązany jest dołączyć akt notarialny, w którym zrzeka się prawa do lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego, w przypadku, gdy zadłużałby lokal.