Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.08.22 - KOMUNIKAT

  Toruńskie TBS Sp. z o.o. informuje, że w  dniu 29 czerwca 2023r. przed Sądem Rejonowym w Toruniu odbyło się posiedzenie pojednawcze w sprawie dotyczącej konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 11 marca 2023r., podczas której doszło do zniesławienia spółki Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz jej Prezes Beaty Żółtowskiej.

  W dniu 21 kwietnia 2023r. pełnomocnik pokrzywdzonych złożył w tut. Sądzie prywatny akt oskarżenia przeciwko jednemu z Najemców.

  Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca br. Oskarżony stwierdził, że podniesione przez niego zarzuty były nieprawdziwe, wobec czego doszło do pojednania stron i umorzenia postępowania.

 • 2023.06.13 - Najnowsze zmiany w Regulaminach

  Informujemy, iż w zakładce strefa mieszkańca znajdują się aktualne regulaminy i informacja na temat najnowszych zmian. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z aktualnie obowiązującymi regulaminami.

  12.06.2023 - zmiana Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej oraz zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

  08.05.2023 - zmiana Regulaminu użytkowania garaży indywidualnych w budynkach Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

  08.05.2023 - zmiana Regulaminu korzystania z miejsc postojowych w halach garażowych w budynkach Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

  17.02.2023 - zmiana Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej oraz zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

 • 2023.03.24 - Artykuł o TBS

  Komentarz do niedawnego artykułu Gazety Wyborczej można przeczytać TUTAJ.

  Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie zgadza się z zarzutami wskazanymi na konferencji prasowej, którą zwołali lokatorzy 11 marca 2023 r. Przedstawiamy stanowisko Beaty Żółtowskiej, prezes spółki.

  Nie są prawdziwe twierdzenia zamieszczone w artykule "Lokatorzy z Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego chcą, aby prezes ustąpiła ze swojego stanowiska", opublikowanym w dniu 11 marca, jakoby Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego było prywatnym folwarkiem do zarabiania pieniędzy. Dochody spółki nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości i wyłącznie na działalność statutową Spółki (…).

  Dochody spółki zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości i wyłącznie na działalność statutową Spółki. Nie tylko prawem, ale absolutnie podstawowym obowiązkiem zarządu jest dbanie o stan finansów Toruńskiego TBS, którego podstawowym zadaniem jest budowa i wynajem mieszkań z umiarkowanym czynszem. Od momentu powstania spółka wybudowała już ponad 2300 mieszkań, co naszym zdaniem znacząco poprawiło sytuację na lokalnym rynku mieszkaniowym.

  Nie są zgodne z faktami twierdzenia, iż Prezes Zarządu nie rozmawia z lokatorami. Każdy wtorek jest przeznaczony na spotkania z interesantami, można umówić się na spotkanie bezpośrednie w siedzibie spółki, ale też na rozmowę telefoniczną. Prezes Zarządu odpowiada również na maile. Spotkania w większej grupie organizowane są, kiedy jest taka potrzeba, np. wymieniane są kotły c.o. we wszystkich mieszkaniach na osiedlu lub piony instalacji ciepłej wody. Staramy się reagować na wszystkie skargi mieszkańców w ramach naszych możliwości. Przyczyny konieczności podwyżek czynszu i metoda ich wyliczenia była szeroko przedstawiona lokatorom, a także opinii publicznej - w tym także na łamach prasy lokalnej.

  Co do kwestii technicznych, w tym także rozliczania ciepła i racjonalności ekonomicznej instalacji fotowoltaiki, jak też informowania przez spółkę o składnikach czynszu w momencie podpisywania umowy najmu, o których także była mowa na opisywanej przez Państwa w artykule konferencji, odnieśliśmy się szczegółowo, zamieszczając 14 marca 2023 na naszej stronie internetowej „Odpowiedź na zarzuty wystosowane na spotkaniu Mieszkańców w dniu 11.03.2023".

  TTBS odpowiada na zarzuty mieszkańców

  W odpowiedzi na zarzuty wystosowane na spotkaniu mieszkańców w dniu 11 marca 2023 chcielibyśmy wyjaśnić, że działamy zgodnie z prawem, w oparciu o obowiązujące przepisy i umowę spółki. Podpisując umowy najmu, Najemcy mają dokładną informację, co wchodzi w skład opłat i w jaki sposób jest rozliczana kaucja po zakończeniu najmu.

  W sprawie energii elektrycznej wspólnej informuję, że od 2015 roku prowadzimy systematyczne działania polegające na stopniowym zmniejszeniu jej zużycia. W tym są takie działania jak: wymiana żarówek na energooszczędne, zamontowanie czujników temperatury na grzejnikach na klatkach schodowych, które załączają grzejnik, gdy temperatura spadnie poniżej temperatury wymaganej w przepisach, tj. 8 stopni C, zamontowanie aparatów wrzutowych uruchamiających grzejniki w suszarniach (najemca wrzuca 1 zł za 1 godzinę grzania grzejnika, chociaż grzejnik w tym czasie zużywa energię za ok. 5 zł), chodziło nam o to, aby ograniczyć czas działania grzejników, a środki pozyskane w ten sposób są uwzględniane w kalkulacji kosztów za energię elektryczną. Te działania pozwoliły zmniejszyć zużycie prądu na częściach wspólnych nieruchomości o ok. 70 proc., co oczywiście wpłynęło na mniejsze obciążenie najemców.

  Osobnym tematem jest instalacja fotowoltaiki na budynkach. Dzięki tej instalacji oszczędność energii na osiedlu JAR wyniosła 75,51 proc. Najemcy przed montażem tej instalacji płacili 30 zł miesięcznie za mieszkanie, obecnie płacą 20 zł plus zwrot nakładów i konserwację instalacji w wysokości 0,25 zł/m kw. (opłaty zostały wprowadzone na podstawie przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i wyliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów pomniejszonych o uzyskaną dotację).

  Gdyby nie było tej instalacji, to stawka za energię elektryczną na tym osiedlu powinna wynosić 56,59 zł za mieszkanie miesięcznie.

  Nieprawdą jest, że nie można się spotkać z Zarządem Spółki. Każdy wtorek jest przeznaczony na spotkania z interesantami, można umówić się na spotkanie bezpośrednie w siedzibie spółki, ale też na rozmowę telefoniczną, odpowiadam również na maile. Spotkania w większej grupie organizujemy, kiedy jest taka potrzeba, np. wymieniane są kotły c.o. we wszystkich mieszkaniach na osiedlu lub piony instalacji ciepłej wody. Staramy się reagować na wszystkie skargi mieszkańców w ramach naszych możliwości. Jeśli chodzi o organy nadzorcze w spółce, ta sprawa jest uregulowana w Kodeksie Spółek Handlowych oraz umowie Spółki.

   

Stronicowanie