Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2021.11.18 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej Drzewieckiego 2/Mohna 67-67d w Toruniu

 • 2021.11.18 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Toruniu pozostających w zasobie Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

 • 2022.08.16 - Wolne miejsca postojowe

  Informujemy, iż prowadzimy nabór na wolne miejsce postojowe w hali garażowej przy ul. Mohna 67. Szczegóły można znaleźć w poniższym ogłoszeniu.

  Zapraszamy do składania ofert.

 • 2022.08.16 - Wolne garaże

  Informujemy, iż prowadzimy dwa nabory na wolne garaże - przy ul. Hubego 19a oraz przy ul. 63. Pułku Piechoty. Szczegóły można znaleźć w poniższych ogloszeniach.

  Zapraszamy do składania ofert.

 • 2022.07.06 - Pismo uzupełniające Prezes Zarządu dot. podwyżek czynszu

  Szanowni Państwo

  W uzupełnieniu pisma, dotyczącego wypowiedzenia stawki czynszu i informacji o ustaleniu nowej stawki, informujemy, że zmiana przedstawiona Państwu w w/w piśmie, w ogromnej mierze wynika z przyczyn niezależnych od Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Głównym powodem podwyżki jest zmiana stóp procentowych, wielokrotnie podwyższanych w ostatnim czasie przez Narodowy Bank Polski, które wpływają na wielkość rat, spłacanego przez TBS kredytu/ obligacji, zaciągniętego/ wyemitowanych w celu sfinansowania budowy zamieszkiwanego przez Państwa budynku. Zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych/wykupu obligacji dokonywanych przez Toruński TBS zgodnie z Art. 28 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 z późn. zm. są uwzględniane przy ustalaniu wysokości stawki  czynszu. Fakt ten również wynika z zawartej przez Państwa umowy najmu, gdzie w §7 pkt.4 jest zapis z którego wynika, że wpłacany przez Państwa czynsz stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu/ wykupu obligacji udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, mieszkańcy budynków objętych dopłatami do czynszu mogą uzyskać decyzje o dopłacie. Wnioski należy składać w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie. Informację o dodatkach mieszkaniowych i dopłatach można uzyskać na stronie www.tcsr.torun.pl oraz www.ttbs.pl

   

  Prezes Zarządu

  Beata Żółtowska /-/

Stronicowanie