Aktualne progi dochodowe

Kryterium dochodowe

Warunkiem zostania najemcą mieszkania w zasobach Toruńskiego TBS Sp. z o. o. jest posiadanie stałego źródła dochodu. Poniżej znajduje się link do aktualnych progów dochodowych. Do sprawdzenia tego warunku bierzemy zawsze pod uwagę dochody za cały rok ubiegły.

Dochód brany przez nas pod uwagę jest pośrednią kwotą między zarobkami brutto a netto - od przychodu należy odjąć koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tzw. 500 plus) 

W indywidualnych przepydkach, gdy najemca posiada dochód niższy niż minimalny próg, Spółka może zawrzeć z najemcą umowę o najem instytucjonalny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panią  Marzanną Wierzbowską tel. 56 653 81 18.

 

Aktualne progi dochodowe obowiązujące w 2020 r.